Circuits lògics

De castillowiki
Saltar a: navegación, buscar

Portes lògiques

Portes lògiques

Àlgebra de Boole

Es tracta d'una estructura algebraica que treballa en els dos valors de binari i les operacions lògiques fonamentals (Y, O, No, Si) o (AND, OR, NOT, IF)

Álgebra de Boole Lògica binaria

En el disseny de circuits lògics podem utilitzar moltes notacions, però és molt pràctic per a escriure en l'ordinador utilitzar l'apostrof ' per a la negació i + per a l'operació OR.

http://boolr.me/