Clients lleugers

De castillowiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Aquest no és un manual complet, el oficial i actualitzat és aquest

Problemes de rendiment

En les noves versions de Lliurex hem detectat un rendiment molt inferior dels equips. En els clients lleugers Inves, que sols tenen un Atom i 1GB de RAM no es poden llançar clients lleugers pesats, ja que necessiten més de 1GB i al fer 'swap' s'utilitza la xarxa massa. Si fem clients lleugers normals, el servidor por suportar els 3 de la sala de professors tant de processador com de RAM, però detectem una gran lentitud en el navegador web firefox.

Alternatives (En negreta les que s'ha aplicat):

Descripció Avantatges Problemes
Instal·lar un disc dur Es converteix en un client pesat i evites els problemes de rendiment en la xarxa. 1GB de RAM continua siguent un problema.

Els discs durs són de 2.5 i cal comprar-los, no es poden aprofitar d'altres PC. Perdem la gestió unificada.

Ficar un Pendrive que fa de disc dur Avantatges del disc dur i més barat. Alguns Pens van molt mal en els accessos aleatoris, en concret, un Kingston de 8GB USB 2.0 és completament inservible per al nostre propósit. Altres, no obstant, funcionen molt bé.

Els problemes dels discs durs. El swap va molt lent.

Optimitzar el lliurex Sols cal modificar la imatge LTSP. El procés seria fer que firefox siga local app.
Millorar xarxa i servidor Ficar un switch de Gigabit ha millorat sustancialment l'execució d'altres programes. El servidor realment no sembla estar molt ocupat en CPU, és més de Disc dur o Xarxa. Per tant, millorar-lo no creguem que aporte molt.
Ficar un altra distro que done clients lleugers Pot ser que altres distros més lleugeres (sobretot escriptoris) funcionen millor. (No està demostrat de moment) Perdem LMD que va molt bé.

Firefox necessita molts recursos de memòria, CPU i accés al disc. Sobretot amb Flash i amb les webs molt carregades de javascript. Per tant, suposem que el nostre poblema és un poc de culpa de les actualitzacions inevitables dels nous escriptoris i molt per culpa de Firefox i, sobretot, les noves pàgines web.

Optimitzacions

Cal evitar que firefox accedisca tant al disc dur:

about:config
browser.sessionstore.interval (deixar-lo en 30 minuts)
o
browser.sessionstore.enabled (deshabilitar completament)

Cal evitar que firefox necessite tanta memòria:

browser.cache.memory.enable 
browser.cache.memory.capacity
browser.sessionhistory.max_entries
Tools -> Options –> Privacy  and uncheck the checkbox “Remember what I have downloaded “
Llevar addons.
about:cache?device=memory
pref("browser.cache.disk.smart_size.enabled", false);
pref("browser.cache.disk.capacity", 0);
pref("browser.cache.disk.enable", false);

També cal fer que siga local app de manera que s'executa en el client.