Configuració de clients proxy

De castillowiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Cal dir que, en principi, els proxys del institut són transparents, per tant, no fa falta configurar res. No obstant, pot ser que no funcione bé el proxy transparent i que siga necessari configurar manualment els clients:

Clients proxy amb Gnome

sistema > preferencias > proxy de la red

  192.168.3.250 puerto 3128 per a tot els sistema

En firefox:

editar > preferencias > avanzado > red > configurar

  192.168.3.250 puerto 3128 per a tots els protocols

En filezilla

editat > opciones > proxy genérico

  HTTP1.1 
  192.168.3.250 puerto 3128 


Clients proxy Windows

Configurar el proxy en Internet Explorer

Clients Proxy sense GUI

Generalmente con un proxy comun la configuración consiste en:

Editar el archivo /etc/bash.bashrc Poner las siguientes líneas al final de este archivo

  export http_proxy=http://192.168.3.250:3128/
  export https_proxy=http://192.168.3.250:3128/
  export ftp_proxy=http://192.168.3.250:3128/

Editar el archivo /etc/environment Poner las siguientes lineas al final de este archivo

 http_proxy=http://192.168.3.250:3128/
 https_proxy=http://192.168.3.250:3128/
 ftp_proxy=http://192.168.3.250:3128/

Editar el archivo /etc/apt/apt.conf Poner las siguientes líneas al final del archivo:

 Acquire::http::Proxy "http://192.168.3.250:3128";
 Acquire::https::Proxy "http://192.168.3.250:3128";
 Acquire::ftp::Proxy "http://192.168.3.250:3128";

A partir de Gutsy este archivo se debe crear en /etc/apt/apt.conf.d/proxy