Descripció de GOSA

De castillowiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
  • Gosa és una aplicació pensada per als usuaris finals i no per a informàtics que permet als gestors de l'Institut gestionar de forma fàcil les dades dels seus usuaris (alumnes, professors, pas...)
  • Gestió fàcil i centralitzada de comptes d'usuari. Una sola base de dades d'usuaris per a tots les aplicacions del centre.
  • GOsa es pot adaptar per a una creació ràpida d'usuaris en moment crítics com la matrícula de Juliol/Setembre
  • Els gestors poden crear fàcilment usuaris, generar noves paraules de pas, assignar alumnes a grups docents, etc.
  • Els usuaris finals (alumnes, professors, pas...) disposen d'un usuari i paraula de pas des del primer dia i, si es desitja, poden gestionar les seves dades des de Gosa (recuperar/modificar la paraula de pas, consultar/modificar dades personals, etc.)
  • Els usuaris gestors (secretaria, equip directiu, caps de departament...) poden gestionar les seves dades segons la política del centre.
  • Sistema automàtic de recuperació de paraules de pas mitjançant la compte de correu personal de l'usuari
  • Generació d'informes i documents amb PDF
  • Creació automàtica de comptes de servidor: Servidors de fitxers (comptes Linux i Windows), Moodle, gestió de faltes...
  • Generació en lot de documents PDF (imprimir totes les matrícules d'un grup, conjunt específic d'usuaris, etc.)

http://acacha.org/mediawiki/index.php/Gosa

http://acacha.org/mediawiki/index.php/Desenvolupament_a_mida_de_Gosa#Funcionament_general_de_Gosa