Detecció d'avaries en maquinari

De castillowiki
Saltar a: navegación, buscar

Descartar el programari com a causa de l'error

Quant un ordinador falla, el error sol ser pel programari. Si l'ordinador arranca, es veu alguna cosa per pantalla i detecta les unitats de disc, és molt probable que l'error estiga en el sistema operatiu o algun programa. Per descartar un error de maquinari, podem utilitzar un Live-CD de Linux, fer un memtest i provar el Live-CD. Inclús es pot muntar un Live-CD com [inquisitor], que ja té ferramentes per provar el maquinari. Si tot funciona bé, podem començar a descartar el maquinari com a causa del problema.


Seqüència d'arranc d'un PC

Si tenim clar cóm arranca un PC, podem detectar en quina part està fallant.

Podem establir una seqüència d'arranc, diguent quins components són necessaris i els símptomes del problemes:

Acció Components Descripció Símptomes de fallada
Polsar el botó de Power Botó de power, Connector de Power Switch de la placa base Al polsar el botó, fem un pont entre els dos pins de la placa base anomenats Power Switch o Power Button o similars. La placa base sempre està alimentada per 5V per el cable morat de la font d'alimentació. Aquesta connexió temporal fa que la placa connecte el cable verd de la font d'alimentació amb un dels cables de GND. Aixó activa tota la font d'alimentació. En diferents fonts d'alimentació no respon.
Alimentació elèctrica dels components La font d'alimentació, cable elèctric. La font funcionant proporciona diferents voltatges per els cables que van als components. El PC no respon. En altres fonts d'alimentació si funciona.
Inici de la seqüència d'arranc del PC. La placa base, BIOS i el processador. Els processadors x86 quan s'alimenten elèctricament tenen una direcció anomenada reset vector que és FFFFFFF0h. Aquesta és la primera que consulten i està mapejada en la BIOS. Tant si la BIOS no està bé com si el processador o alguna part de la placa no funcionen, no poden executar aquesta primera instrucció. Roden els ventiladors, però no funciona ni pita.
Test de la memòria RAM La memòria RAM i la BIOS El primer que fa la BIOS al executar-se és fer un test de la RAM per saber la que té disponible. Si la RAM no funciona es produeixen uns xiulits diferents depen del model de BIOS.
Inici de la targeta de Video Targeta de vídeo i RAM Si és una targeta dedicada i funciona, pot ser que mostre primer el seu propi arranc abans que el de la BIOS. Si és integrada, necessita part de la memòria RAM per a funcionar. No ix res per pantalla, pot ser que pite indicant que no funciona.
Test dels perifèrics Targetes de Xarxa, Discs durs, DVD... La BIOS repassa tots els components i mapeja en la memòria principal el seus controladors e interrupcions. Si l'error és molt greu pot ser que pite i no arranque. Pot ser que done un error per pantalla.
Arranc del sistema operatiu Disc dur o altres perifèrics i la BIOS La BIOS té configurada la seqüència d'arranc del sistema operatiu. Del primer dispositiu es llig el MBR o en el cas de UEFI el boot manager indicat en la ROM. Ix un error per pantalla diguent que no ha pogut trobar un sistema operatiu.

Símptomes

Una vegada descartat el programari com a causa de l'error, cal avaluar els símptomes i provar metódicament els components.

 • Abans de tot, llevem la tapa de la caixa per examinar visualment els components.
  • Si trobes un condensador unflat altres components deteriorats o signes de sobrecalfament, no arranques l'ordinador per si es trenquen altres components.
 • Fem una ullada totes les connexions per si alguna no està correctament connectada.
 • Mirem si el disipador està sólidament connectat a la placa. Les Memòries RAM estan ben connectades...

Amb l'ordinador sense la tapa i en posició horitzontal, el posem en martxa:

No fa absolutament res

Tenim l'ordinador connectat a la llum, presionem el botó de Power i no passa res. El ventilado de la font no gira, el del processador tampoc. No vegem ninguna llum ni fa soroll en absolut.

Causes

 • La font d'alimentació està apagada -> Algunes fonts d'alimentació tenen un interruptor darrere. Comprovem que està en posició d'encés.
 • La font d'alimentació no va o no va bé -> Provar un a un els cables d'alimentació o Provar un altra font.
 • La font d'alimentació no és capaç de donar la potència necessaria a tots els components -> Provar un altra font.
 • La placa base està trencada -> És el pitjor que pot passar. Cal provar a llevar els components un a un fins arribar a la conclusió de que el que falla és la placa.
 • El connector de Power SW no està correctament connectat -> Mirar i reconnectar els jumpers. Cal tindre un botó solt que funcione per provar-lo. En ocasions, el que no va bé és el botó. En tot cas, es pot fer un pont manual entre els dos pins (perillós)


Arranca però no ix res per pantalla

Els ventiladors giren, no pita i no apareix res per pantalla. La pantalla funciona? Si funciona anem a observar les possibles causes. En tot cas, cal intentar que pite.

Causes

 • La font d'alimentació no va o no va bé -> Provar un a un els cables d'alimentació o Provar un altra font.
 • La font d'alimentació no és capaç de donar la potència necessaria a tots els components -> Provar un altra font.
 • La placa base està trencada -> És el pitjor que pot passar. Cal provar a llevar els components un a un fins arribar a la conclusió de que el que falla és la placa.
 • La memòria RAM està trencada -> Podem provar altres RAM.
 • El processador està trencat -> Si tenim un processador del mateix socket el podem provar. En tot cas, podem provar si estava ben connectat.

Fer que pite

És molt important que pite. Els pitits es poden diagnosticar quasi sempre.

 • La placa té el seu propi speaker? -> Si no pita segurament serà perquè no té que pitar. Lleva la pila un parell de minuts per si la bios té alguna configuració per evitar els pitits, però segurament no funcionarà.
 • El speaker està en la caixa -> Prova-lo amb una altra placa i prova si està ben connectat. Deuriem de tindre un speaker portatil per provar si el de la caixa no va.

Si pita, podem buscar en Internet eixe model de BIOS i interpretar el significat dels pitits.

Arranca, però no passa de la comprovació de la RAM

Causes

 • El mòdul de RAM que està en segon lloc funciona mal. (Pot ser que el primer mòdul estiga bé i arranque l'ordinador, però quant intenta accedir a les últimes posicions de memòria, falla) -> provar altres RAM.
 • La BIOS està mal configurada (Té registrar un dispossitiu que ja no està, l'ordre d'arranc està mal configurat...) -> Intenta entrar en ella busca alguna cosa pareguda a "Load Defaults"
 • Un perifèric provoca un mal funcionament -> Desconnecta tots els perifèrics no imprescindibles. (Discs durs i Lectors de DVD també)
 • No descartem el mal funcionament de la font d'alimentació. -> Provar un altra.

Arranca, diu Checksum error defaults loaded

 • La pila funciona mal o no està -> Connecta una altra pila, entra en la BIOS i torna a configurar el que necessites.

Arranca, però no troba el sistema operatiu

Causes

 • La BIOS no està configurada per arrancar en el disc del sistema operatiu -> Entra en la BIOS i modifica l'ordre de dispositius d'arranc.
 • El disc dur està mal connectat.
 • El disc dur està trencat -> Intenta recuperar les dades i fer un test al disc dur.
 • La taula de particions està corrupta, el MBR no funciona bé, el grub o l'arranc de Windows s'ha trencat -> Intenta recuperar l'arranc dels sistemes operatius amb un Live-CD. Si no funciona, reinstal·la.
 • Han formatejat el disc dur -> Intenta recuperar les dades amb un programa de recuperació i torna a instal·lar.

Ix pantalla blava i s'apaga (Windows)

De vegades dona temps a copiar el codi d'error i en Internet podem trobar la causa. Si no dona temps, es pot iniciar presionant F8 i seleccionar "Deshabilitar reinicio automático...". D'aquesta manera si dona temps a analitzar l'error.

Causes

 • Té un virus o un programa té un mal funcionament ->
  • Intenta descartar el problema de programari amb un Live-CD fent tests de memòria o disc.
  • Passa l'antivirus i intenta reproduir l'error.
  • Fes una comprovació del sistema d'arixus amb CHKDSK
  • Amb la ferramenta de restaurar el sistema, torna a un estat anterior estable.
  • Desinstal·la el programa que done error.
  • Actualitza el sistema i tots els programes.
  • Si no funciona res, intenta recuperar les dades i torna a instal·lar el sistema.
 • Un perifèric falla -> Desconnecta tots els perifèrics no imprescindibles fins a que no falle.
 • El disc dur falla -> Intenta fer un test al disc dur.
 • La RAM falla -> Fes un memtest o prova altres RAM.
 • La Font d'alimentació no va bé -> Provar un altra.
 • La placa o el processador fallen -> Ves provan fins a que descartes tots els altres errors. Intenta fer anar tot en una altra placa.

S'apaga sense causa aparent

No ix pantalla blava ni es queda penjat. Símplement s'apaga o es reinicia.

Causes

 • El processador es calfa -> Amb Live-CD o programes tipo Sandra o Everest es pot diagnosticar la temperatura de la CPU. Tambés es pot veure en la BIOS, però no és fiable perquè la BIOS necessita menys potència que el sistema operatiu i pot ser que no es calfe. Lleva la pols al disipador. Canvia la pasta térmica i prova el ventilador del disipador.
 • La RAM o la placa es calfen -> Mira totes les temperatures posibles. Renta la pols i mira tots els ventiladors.
 • La font es calfa o va mal -> Provar un altra.


Es queda penjat

Si es queda penjat, però va el ratolí, cal esperar per si es recupera, fer ctrl-alt-supr en Windows parar algun procés molt pesat o ctrl-alt-f1 en Linux per entrar en una terminal i matar el procés que consumeix molts recursos. Si no va ni el ratolí i passa molt a sovint:

Causes


Arranca, però no detecta el teclat o altres USB

Causes

 • Els ports USB no van -> Si estan en la placa, no pots fer molt. Intenta instal·lar una targeta d'expansió d'USB.
 • Els ports de davant estan desconnectats -> Els ports de la caixa poden no estar connectats a la placa base.
 • Está deshabilitat en la BIOS -> Les BIOS permeten desactivar els ports USB.

La imatge es veu amb molt poca resolució, mala qualitat o soroll

 • Els drivers de la targeta gràfica no estan instal·lats -> Busca el CD dels drivers o per Internet. (Sempre de la web del fabricant).
 • La targeta gràfica no pot proporcionar la resolució de la pantalla -> Intenta actualitzar els drivers o busca una resolució compatible.
 • El cable de video fa mal contacte.

Proves

Una de les proves més freqüents és la de anar llevant un a un els components fins a que funciona. En alguns casos és necessari sustituir components que si que funcionen per provar si els originals eren el problema (RAM, font, processador...).

Provar un altra font

 • En un taller de reparació sempre cal tindre fonts d'alimentació de varis tipus i que funcionen.
 • Desconnectem els cables de la placa de la font problemàtica i connectem els de l'altra font. No cal muntar-la totalment, es pot deixar a un costat de la caixa.
 • Si funciona amb la font nova, desmuntem l'antiga, muntem la nova en la posició correcta i connectem els perifèrics. Tornem a provar.

Provar altres RAM

 • En tot taller cal tindre RAM de tots els tipus i que funcionen.
 • En primer lloc anem llevant tots els mòduls i provant si era un d'ells el que fallava.
 • Cal llevar els mòduls, llevar la pols amb un pincell i/o aspirador i tornar a connectar. És sorprenent la quantitat de vegades que la pols provoca problemes amb les connexions.
 • Observem si canvien els pitits de la placa.
 • Provem una RAM que segur que funcione.
 • Si fallava sols un mòdul, cal fer un memtest amb els que queden. Es pot utilitzar un Live-Cd de Linux.

Fer un test al disc dur

 • Live-CD com Inquisitor tenen ferramentes per a provar el disc dur.
 • Amb un Live-CD de qualsevol Linux, se poden utilitzar ferramentes com fdisk, fschk, testdisk.
 • També es poden instal·lar programes per a traure les dades SMART del disc dur. (Aquestes informen de la salut del disc)
 • Es pot traure el disc i connectar-lo al nostre ordinador preparat per a fer tests si no podem ficar un Live-CD o volem més rendiment.