OpenERP Connector

De castillowiki
Saltar a: navegación, buscar

OpenERP Connector és un marc per desenvolupar qualsevol tipus de connector bidireccional entre OpenERP (ERP Open Source) i qualsevol altre programari o servei.

Aquest add-on té un nucli modular i genèric, amb la possibilitat d'ampliar amb mòduls addicionals per a noves funcions o personalitzacions.

El desenvolupament d'OpenERP connector ha estat iniciat per Camptocamp i ara és mantingut per Camptocamp, Akretion i diversos col·laboradors.

Workflow-connector.png

Característiques:

  • Open Source (AGPL versió 3): el codi font complet està disponible a Launchpad
  • No només dissenyat per connectar OpenERP amb backends de comerç electrònic, sinó que és adaptable per connectar OpenERP amb qualsevol tipus de servei.
  • Robust per a alta volumetries i fàcil de controlar gràcies a una Cua de treballs.
  • Un conjunt flexible de blocs de construcció, que no obliga a una certa aplicació, però deixa la decisió final al desenvolupador sobre l'ús de les peces proposades.

Instal·lació

En OpenERP busquem el mòdul Connector i l'instal·lem.

Anem a fer aquesta connexió amb Prestashop, per tant, també l'instal·lem.

Anem a seguir aquest manual per instal·lar-lo.

El manual ens diu que instal·lem aquests mòduls:

bzr branch lp:openerp-connector/7.0 openerp-connector
bzr branch lp:openerp-connector/7.0-e-commerce-addons e-commerce-addons
bzr branch lp:openerp-connector-ecommerce/7.0 openerp-connector-ecommerce
bzr branch lp:prestashoperpconnect
bzr branch lp:openerp-product-attributes/7.0 openerp-product-attributes
bzr branch lp:sale-wkfl/7.0 sale-wkfl

Dins de cada branch hi ha subcarpetes amb molts mòduls. Els instal·lem tots. Cal anar guardant les carpetes en el directori dels mòduls d'OpenERP, actualitzant la llista de mòduls i instal·lant.

Per poder funcionar, cal tindre instal·lats alguns mòduls de python. En aquest cas, en el directori de prestashoperpconnect hi ha un fitxer de text amb la direcció del mòdul:

$ cd prestashoperpconnect 
$ pip install -r requirement.txt
$ easy_install prestapyt

També pot faltar el mòdul unidecode

$ easy_install unidecode


Enllaços

Per a Magento: http://openerp-magento-connector.com/guides/installation_guide.html#requirements-on-both-servers


...