Tc

De castillowiki
Saltar a: navegación, buscar

Listando las colas:

# tc qdisc list
qdisc noqueue 0: dev lo root refcnt 2 
qdisc noqueue 0: dev eth0 root refcnt 2 
qdisc noqueue 0: dev eth1 root refcnt 2 

Monitoritzar les cues:

# tc -s -d qdisc show
qdisc noqueue 0: dev lo root refcnt 2 
 Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 
 backlog 0b 0p requeues 0 
qdisc noqueue 0: dev eth0 root refcnt 2 
 Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 
 backlog 0b 0p requeues 0 
qdisc tbf 8003: dev eth1 root refcnt 2 rate 1760Kbit burst 1023b/1 mpu 0b lat 50.0ms linklayer ethernet 
 Sent 819 bytes 13 pkt (dropped 21, overlimits 0 requeues 0) 
 backlog 0b 0p requeues 0 

Manuals:

HTB:

Exemples complets:

Frameworks:

Tràfic de baixada:

Cal configurar el imq o, més recentment ifb:

tc-police:

tc amb iptables:

Amb IPset: