Zabbix

De castillowiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Servici de Monitorització Zabbix

Zabbix és una ferramenta de monitorització que pot ajudar a detectar problemes i abusos de la xarxa i dels equips.

El servidor Zabbix està instal·lat en el servidor de arxius.

Cada ordinador que siga client deu instal·lar zabbix_agent i configurar-lo per a que envie la seua informació a zabbix.simarro al port per defecte. Zabbix detecta un nou client i comença a monitoritzar-lo.

Instal·lació de Zabbix

En el mercat poden trobar moltes ferramentes de monitorització. Les més importants tenen llicències lliures. Sempre destaquen Nagios i Cacti. Però pareix que, actualment, han eixit alternatives més completes o amigables. Zabbix és una d’elles.

Perquè emprar zabbix:

 • Solució de codi obert
 • Agents altament eficient per a UNIX i les plataformes basades en Win32
 • Baixa corba d'aprenentatge
 • Baix cost
 • Configuració molt simple
 • Sistema de control centralitzat. Tota la informació (configuració, les dades de rendiment) s'emmagatzema a la base de dades relacional
 • Alt nivell de servei d'arbres
 • Suport per SNMP (v1, v2). Tant la captura i de votació.
 • Capacitats de visualització
 • Incorporat en el procediment de neteja


Instal·lació de Zabbix

Zabbix s’instal·larà en l’ordinador servidor central. Aquest té Ubuntu 10.04.

Components

Zabbix consta de diversos components de programari, les responsabilitats de les quals es descriuen a continuació.

Zabbix servidor

Aquest és el centre del programari de Zabbix. El servidor, de forma remota, pot comprovar els serveis de xarxa (com ara servidors web i servidors de correu) amb un control senzill de servei, però també és el component central a la qual els agents s'informe de disponibilitat i la integritat de la informació i les estadístiques. El servidor és el repositori central en el que tota la configuració, les dades estadístiques i operacionals són emmagatzemats, i és l'entitat en el programari que Zabbix activament alertar els administradors quan sorgeixen problemes en qualsevol dels sistemes supervisats.

Zabbix També pot realitzar sense agents de vigilància i seguiment dels dispositius de xarxa amb els agents SNMP.

Zabbix Proxy

El Proxy és una part opcional de la implementació Zabbix. El proxy recopila dades de rendiment i disponibilitat en nom del servidor de Zabbix. Totes les dades recollides s'emmagatzemen localment i transferits al servidor Zabbix el proxy que pertany.

Agent de Zabbix

Per tal de vigilar activament els recursos locals i les aplicacions (com ara discos durs, memòria, processador d'estadístiques, etc) en els sistemes en xarxa, els sistemes d'executar l'agent de Zabbix. L'agent es reuniran la informació operativa del sistema en el qual s'està executant, i l'informe d'aquestes dades a la Zabbix per al seu posterior processament. En cas de falles, el servidor Zabbix pot alertar els administradors de la màquina en què va informar del problema. Instal·lació al centre

En ubuntu:

sudo apt-get install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php

Una vegada instal·lat:

php.ini:

 date.timezone = Europe/Madrid
 post_max_size = 32M
 max_execution_time = 300
 mbstring.func_overload = 2

reiniciar apache2.

192.168.2.250/zabbix

admin zabbix (per defecte) admin [contrasenya]

profile:

 cambiar contraseña
 idioma español
 theme blak and blue


Configurar un client:

sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

 Server=zabbix.simarro (127.0.0.1 en el cas del servidor)
 ServerPort=10051
  sudo service zabbix-agent restart
  
  #Igual fa falta obrir els ports 
  sudo iptables -A INPUT -s 10.20.2.250 -p tcp --dport 10050 -j ACCEPT

En zabbix: configuracion > equipos

S'afegeix la IP o en nom dns del equip a monitoritzar. Cal cambiar en templates linux el httpd per apache2 i el syslogd per rsyslogd i desactivar els iniciadors que no siguen importants. Hi ha un template nou anomentat linux normal adequat als nostres ubuntus. Per a monitoritzar squid cal afegir els templates del manual oficial i en el client instal·lar squidclient i configurar el zabbix_agentd.conf amb el que diu el manual oficial. [1]

No obstant, cal alguns ajustos per a que funcione bé.


Configurar el zabbix-proxy:

[2]

En els ordinadors del professor cal configurar zabbix com a proxy per a monitoritzar els ordinadors dels alumnes: sudo apt-get install zabbix-proxy-mysql Les contrasenyes les de sempre. Tarda un ratet... Mentres tant, per a detectar els ordinadors dels clients: nmap -sP 192.168.3.0/24

En el fitxer de configuració: server = zabbix.simarro En l’ordinador de l’alumne es fica la IP del proxy.


En el servidor Administracion > DM > proxys Es fica el nom del proxy.

El proxy de zabbix de vegades no funciona, de moment la solució és desinstal·lar el zabbix-proxy i tornar-lo a instal·lar. Al instal·lar un nou client del proxy, cal reiniciar-lo.


Zabbix en impressores

Es pot averiguar els servicis snmp que dona:

  snmpwalk -c public -v 1 <ip de la impressora>


Zabbix Appliances

https://www.zabbix.com/documentation/2.4/manual/appliance#upgrading

Són màquines virtuals amb tot muntat per funcionar. Pot ser que estiguen desactualitzades i és recomanable actualitzar i solucionar els posibles problemes abans de començar a usar-les.

Usuari: root Passw: zabbix per defecte, es recomana canviar-lo inmediatament.

Usuari de la web: Admin

F.A.Q

 • Si el proxy no envia dades durant molt de temps, però pareix que funciona, cal reinstalar-lo. És un bug documentat de la base de dades.
 • La configuració del php.ini és especial, per tant, cal instal·lar suPHP per a que funcione el wiki en el mateix ordinador